NodeJS

Chỉnh sửa file .gitignore trong nodejs

Để khi thực hiện commit thông qua git , mà bỏ đi thư mục node_modules, thì ta làm như sau:

Bước 1: Chỉnh file .gitignore. Thêm đoạn này vào

node_module
node_module/

Bước 2: Mở Command tại thư mục đó, ta gõ command như sau:

git commit ~/.gitignore
git rm --cached ~/gitignore

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s