Linux · Programming

Lập trình C trên Linux the hard way

Source : http://ngochin.com/2014/08/15/lap-trinh-c-tren-linux-the-hard-way/ Tôi thấy rất nhiều bạn hỏi cách lập trình C trên Ubuntu. Nếu các bạn muốn nhẹ nhàng, ăn sẵn thì có thể bắt đầu với một IDE như Code::Block hay Eclipse có cài CDT hay thậm chí là cài Borland Turbo C trên DOSBox. Còn cá nhân tôi thích nhất Qt Creator. Nếu bạn chọn cách này thì vẫn nên… Continue reading Lập trình C trên Linux the hard way