Linux

Fix lỗi trường hợp cài Centos 7 minimal lên VMware, không nhận network

Fix lỗi trường hợp cài Centos 7 minimal lên VMware, không nhận network
hoặc khi cài xong, nhưng khi gõ command  :

ls /etc/sysconfig/network-scripts | grep ifcfg-

nó chỉ hiện thông tin như sau: ifcfg-lo

Ta fix như sau:
B1: turn off VWare
B2: thêm dòng này vào file .vmx
ethernet0.virtualDev = "e1000"
B3: Restart lại máy thật
B4: Mở VWare, chạy máy ảo bình thường.
Nguồn: http://superuser.com/questions/804934/centos-7-minimal-install-cant-detect-ethernet
Nguồn: https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?f=47&t=47724

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s