Linux

[Techtalk.vn]Làm quen VIM trong 5 phút

Nguồn: https://techtalk.vn/lam-quen-vim-trong-5-phut.html Nói vậy không có nghĩa là không ai thích VIM, rất nhiều người thích sử dụng VIM và hầu như chẳng bao giờ thèm đụng tới những công cụ như Sublime hay Atom nữa. Ưu điểm của VIM là mọi thao tác đều có thể thực hiện thông qua các phím tắt, vì vậy… Continue reading [Techtalk.vn]Làm quen VIM trong 5 phút

OpenCV

OpenCV Threshold ( Python , C++ )

Source: http://www.learnopencv.com/opencv-threshold-python-cpp/ What is image thresholding ? Carefully observe image below (Figure 1). How many numbers do you see ? Most of you will see the numbers : 32 (oh yeah, look carefully), 64, 100,  128, 180, 200 and 255. But there is more to the image than what meets the eye. Figure 1 : Hover over to see… Continue reading OpenCV Threshold ( Python , C++ )

OpenCV

macOs: Python + OpenCV inst

Link hướng dẫn cài đặt: http://www.pyimagesearch.com/2016/11/28/macos-install-opencv-3-and-python-2-7/ Link hướng dẫn cài đặt PyCharm: http://www.pyimagesearch.com/2015/08/17/the-perfect-computer-vision-environment-pycharm-opencv-and-python-virtual-environments/ Nếu trong quá trình cài đặt matplotlib, và chạy chương trình có lỗi như sau: **RuntimeError**: Python is not installed as a framework. The Mac OS X backend will not be able to function correctly if Python is not installed as a framework. See the… Continue reading macOs: Python + OpenCV inst

IT

Add Mongo’s bin folder to the Path Environment Variable

You need to add Mongo’s bin folder to the Path Environment Variable. Here’s how on Windows 10: Find your bin folder. If you’re not sure where it is, it’s probably in C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\. It should look like this: Copy the path to the bin folder, this should be C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin Press win, type env, Windows… Continue reading Add Mongo’s bin folder to the Path Environment Variable

Uncategorized

Why would you use Expression<Func> rather than Func?

Source: http://stackoverflow.com/questions/793571/why-would-you-use-expressionfunct-rather-than-funct   Thấy có bài viết trên stackoverflow về expression, nên add vào blog để lưu 😀 Issue:  I understand lambdas and the Func and Action delegates. But expressions stump me. In what circumstances would you use an Expression<Func<T>> rather than a plain old Func<T>? Ans: When you want to treat lambda expressions as expression… Continue reading Why would you use Expression<Func> rather than Func?

ASP.NET MVC

Fluent API Basic

Source: Mosh Hamedani 1. Table Name modelBuilder.Entity().Totable(“tbl_Course”); 2. Table Name and Schema modelBuilder.Entity().Totable(“tbl_Course”,”schema”); 3. Primary Keys modelBuilder.Entity().HasKey(t => t.ISBN); 4. Composite Keys modelBuilder.Entity().HasKey(t => new {t.OrderId, t.OrderItemId}); 5. Column Name modelBuilder.Entity() .Property(t => t.Name) .HasColumn(“sName”); 6. Column Type modelBuilder.Entity() .Property(t => t.Name) .HasColumnType(“varchar”); 7. Column Orders modelBuilder.Entity() .Property(t => t.Name) .HasColumnOrder(2); 8. Database Generated modelBuilder.Entity()… Continue reading Fluent API Basic